Adil Ticaret

Adil Ticaret

Adil Ticaret

Fair Trade” (Adil ticaret) olarak isimlendirilen pazar odaklı bu sosyal girişimdir ve stratejik amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.Sosyal ve çevresel standartlarının yanı sıra üreticilere daha yüksek ödeme yapılmasını da teşvik eder. Adil Ticareti destekleyen birçok grup, sosyal ve çevre örgütleri bulunmaktadır. Bu konuda ciddi çalışmaları olan ve Adil Ticareti belgeleyen Fair Trade Labelling Organizations International (FLO- Uluslararası Adil Ticaret Tescil Kurumu), bu sosyal girişimin gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca üretici ve ailelerinin adil ticaret uygulamalarıyla finanse edilmiş altyapı, teknik destek ve toplumsal kalkınma projelerinden faydalandığını duyurmuştur. Ayrıca Adil Ticareti uygulayan işletmelere bunu belgeleyen özel bir amblemin kullanılmasına izin vermektedir. Böylece tüketici ve kurumların bu ambleme sahip olan ürünleri tercih etmeleri hedeflenmektedir.Bu dünya sadece gelişmiş ülkelerde yaşayan toplumlara ait değildir. Üretirken ve tüketirken dünyanın diğer tarafını da düşünerek hareket edilmelidir.  Yer yüzünde henüz gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler ve burada yoksulluk, hatta açlık sınırında yaşayan insanların da olduğu unutulmamalıdır. Yerli üreticilerin de en azından kendi ülkemizde, hammadde, yarı mamul veya işçilik temininde ihtiyacı olan bölge ve üreticilerle iş birliği yapmaları mümkündür. En uygun fiyata temin yerine, belki birazcık daha maliyetli, ama ülke geneline fayda sağlayacak alımlar yapmak, maliyetleri bir nebze yükseltebilir, ancak markaya yapacağı olumlu katkılar ve tüketicinin marka algısı sonucunda çok daha fazlasını geri verecektir. İşletmeler bu konuyu gözetmeli ve dikkate almalı, tüketiciler de satın alırken bu katkıyı yapan marka ve ürünleri tercih etmelidirler. Geleceğe daha iyi nesiller, yaşanabilir ve barış içinde bir dünya bırakmak adına her bireyin yapabileceği bir şey mutlaka vardır. En azından bir ürünü satın alırken, hammaddelerin nereden temin edildiği incelenmeli ve bu konuda üreticilere gereken mesajlar verilmelidir. Bu konuda tüketicilerden ve kurumlardan gelen talep çoğalırsa hem alıcıların isteklerini karşılama hem de rekabette fark yaratmak adına bu konuyu gündeme alacaklarını düşünmekteyim. Günümüzde tüketicilerin işletmelerin sosyal sorumluluk projelerini veya faaliyetlerini ciddi bir şekilde gözlemlediklerini söylemek sanırım yanlış olmaz. Doğa, çevre, toplum ve dünyaya karşı duyarsız işletmelerin de tüketicilerden tepki görecekleri kaçınılmaz bir gerçektir.

Fair Trade; Makro ölçekte, Gelişmekte olan ülkelere yardım etmek yerine, bu ülkeler ile daha fazla ticaret yapmak ve Mikro ölçekte de yoksula yardım etmek yerine ticarete kazandıracak ve ticaretten kazandıracak, yöntemler geliştirmek amaçlı yapılan her türlü sosyal sorumluluk projesidir