Eco Packaging

Eco Packaging

Eco Packaging

İçermek, korumak, taşımak, göstermek, bilgilendirmek. Satın aldığımız ürünün ayrılmaz bir parçası ambalajdır. Aynı üründe olduğu gibi, ambalajın da teknolojik içeriği ve çevresel etkileri yüksek bir üretim geçmişi vardır. Genellikle hayatı, tasarlandığı ürün ile bitmez. Bu nedenle, ambalajlama, elden çıkarma konusunda ciddi sorunlara ve sağlımız ve çevremiz üzerinde ciddi etkilere neden olmaktadır.

Ambalaj standardı, tüketiciye tüm zinciri boyunca kontrol edilen bitmiş bir ürünü teslim etmek için kozmetik ve gıda ürünlerini belgelendirmeye saygı duyulan ilkeleri köprülemeyi amaçlar.

İlkeleri, yapıları, prosedürleri, personeli ve dış paydaşları kesin bir amaç içerisindedir:

  • Çevresel etkiyi en aza indirgemek

  • Kaynak yönetimi konusunda ekonomik hamleler yapmak

  • Tasarım ve üretim aşamalarında ambalaj değerinin geri kazanılması için en büyük çevre dostu çözümlerin aşılanması