EcoCosmetic

EcoCosmetic

EcoCosmetic

Magenta’nın “Doğal ve Organik Kozmetikleri” Standartları

Dikkatli kullanıcıya garanti verir ve kendilerini süreklilik ve bağlılıkla biyo-kozmetik içinde konumlandırmak isteyen şirketleri nitelendirir.

NATRUE” standardı kısa süre önce Avrupa ve Uluslararası pazarlarda oluşmuş ve tanıtılmıştır.

Magenta tarafından sertifikalandırılmış kozmetiklerin, özellikle organik tarımdan gelenler gibi çok ince hammaddeler kullanılarak formüle edilmesi gerekmektedir. Bu OGM’nin ve iyonlaştırıcı radyasyonun yanı sıra pestisitlerin ve sentetik maddelerin bulunmamasını garanti eder.

Ayrıntılı planlar, tarım teknikleri ve düşük etkili işlemlerin benimsenmesi, üreticilerin ek kimyasal maddeler içermeyen özütler elde etmelerine izin vererek ayrılmaz fonksiyonel güçlerini sağlar.