Nop - Amerika

Nop - Amerika

Nop - Amerika

Ürünlerini ABD’ye ihraç etmek isteyen işletmeciler, NOP olarak bilinen Ulusal Organik Programının şartlarına uymalıdırlar. ABD tarım bakanlığı, USDA tarafından yayınlanan ABD organik düzenlemesidir.

Dünyanın dört bir yanında bulunan denetçiler, işlemleri USDA organik standartlarına göre onaylamaktadır. Bunlardan biri Magenta’dır.

ABD – AB eşitliği

2012 yılında Avrupa birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, AB organik düzenlemesi ile NOP arasındaki denkliği belirleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşma aşağıda bulunan bazı şartları içermektedir:

  • Hayvanlar antibiyotiksiz üretilmelidir; ABD’de antibiyotik ile tedavi edilen hayvanlardan elde edilen hayvansal kökenli ürünlerin ihracatı mümkün olmayacak ve bu yönü ele almak için Avrupa Birliği yönetmeliği 126/2012 girintili işletmecilere bırakılacak olan tamamlayıcı bir satın alma belgesinin sunularak; bunlara “antibiyotik kullanılmadan elde edilen hayvansal ürünler” olduğu belirtilecektir. Bu belgenin veya üzerinde aynı cümleyi içeren bir uygunluk belgesinin mevcudiyeti, ABD’de ihraç edilen nihai ürüne kadar tedarik zincirinin tüm işletmecilere karşı kontrol edilmelidir.

  • Ürünlerin, AB tarafından yetkili bir Kontrol Organı tarafından verilen NOP İthalat Belgesine sahip olması.

  • Ürünler AB içinde veya dışında üretilip yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak AB’de ithal edilmelidir. 834/2007 ve AB Yönetmeliği 1235/2008 ABD’ye paketleme ve gönderme yapılırken dikkate alınmalıdır.

Su ürünleri AB ve ABD anlaşması dışında bulunmaktadır.

Ürünlerini ABD’ye ihraç etmek isteyen işletmeciler:

  • NOP serifikasını istemeli ve ürünlerini NOP / USDA organik logosu ile etiketlemelidir.

  • Ürünlerini ithalat sertifikası ile eşdeğer olacak şekilde ihraç eder.

Magenta, NOP / USDA akreditasyonunu sürdürdüğü için işletmecilere her iki olasılığı da sunmaktadır.

NOP İTHALAT BELGESİ

1 Haziran 2012’den itibaren ürünler ABD’ye eşdeğer olarak NOP İTHALAT BELGESİ adlı bir sertifikasyon belgesi ile ihraç edilebilmektedir. Belge içerisinde bulunanlar; şehir ve varış yeri durumu, ihracatçının ve ithalatçının adı ve adresi, sertifikayı veren Belgelendirme Kuruluşunun adı, malların net ağırlığı ve toplam konteyner sayısı, ürünün adı, ihracatçıdan farklı olduğunda nakliye yöntemi, “nihai taşıyıcı” ve onun Belgelendirme Kuruluşunun tanımlanması hakkında bilgi.

Etiketleme

Etiketler her zaman NOP’a özgü şartlar ve kategoriler ile uyumlu olacak şekilde yapılmalıdır: “%100 organik”, “Organik” ve “Organik malzemelerle üretilmiştir” (“%70’den az organik ürün” kategorisi anlaşmaya dâhil değildir).

Etiketler her zaman “Sertifikalı organik tarafından …” ve ardından yetkili Belgelendirme Kuruluşu’nun (AB Yönetmeliği 834/2007 ile uyumlu) adını ve AB Belgelendirme Kuruluşu’nun kodunu (Bioagricert için IT BIO 007 olduğunu) göstermesi gerekmektedir. İlk iki kategorinin ürünleri ayrıca USDA Organik ve / veya Organik AB logosunu bildirebilir.

Organik Şarap

203/2012 AB düzenlemesinin yayınlanmasından sonra AB / ABD çalışma grubu organik şarabın denklik sözleşmesine nasıl girebileceğini değerlendirmektedir. Geçiş döneminde, ABD’ye organik şarap ihraç etme şartları ABD organik düzenlemesinde belirtilenlerle aynıdır: “Organik”, kükürt dioksit eklenmediğinde; “Organik üzümlerden üretilmiştir”, eğer milyonda 100 parçadan oluşan mamul üründe azami miktarda bulunan, kükürt dioksit eklenirse.

Her iki durumda da NOP düzenlemesi 205.605 tarafından yasaklanan maddelerin bulunmadığı her zaman doğrulanmalıdır.